Sprachenlernen ohne grenzen
Menu

 

Jelentkezési lap

 

Magyar anyanyelvi oktatás

 

A magyar anyanyelvű diákok magyar nyelvi és honismereti oktatása elsőtől tizedik osztályig hétfő délutánonként zajlik.

 

Az órákon a diákok a magyar nyelv alapjaival ismerkedhetnek meg, megtanulják az ABC-t és a fontosabb nyelvtani szabályokat is. Mindezt rendkívül változatosan sajátíthatják el, a pedagógusok nem csak a tananyag száraz, tárgyilagos leadására törekszenek, hanem nagy hangsúlyt fektetnek a játékra, játékos tanulásra és a testmozgásra is.

 

CÉLUNK:

 

Diákjaink értsék és szeressék anyanyelvüket, ismerjék a magyar irodalmat, olyan szóbeli és írásbeli nyelvi kompetenciára tegyenek szert, ami képessé teszi őket, a magyar nyelvet felnőtt korukban a munkájuk során is használni. Segítséget nyújtunk azoknak a gyerekeknek is, akik később Magyarországon folytatják tanulmányaikat, és ehhez ott osztályozó vizsgákat kell tenniük.

 

Pedagógusaink szeretettel várják a gyerekeket.

 

 

 

Szemeszterkezdés: 2021. szeptember 13. 16.00 óra

 

 

TANFOLYAMOK GYERMEKEKNEK  2021

 

Magyar anyanyelvi oktatás

Olvasás, írás, irodalom, nyelvtan  5-18 éves korú gyermekeknek

1.-8. osztály hétfő: 16 - 17.30 óra
9.-12. osztály hétfő:  17.30 - 19.00 óra
 

Online oktatás 5-6. osztály csütörtök: 16.30-18 óra

A tanfolyam ára: 60 € / félév
A tanfolyam kezdete: 2021. szeptember 13.

Az online órák kezdete: 2021. szeptember 23.

Írás-olvasás tanítása anyanyelvű gyerekeknek

Hétfő 15.00-16.00  A kurzus kezdete: 2021. szeptember 13.

Cinimuzsika

 
Korai zenei nevelés Kodály módszerrel
1-3 éves korig
Szerda 15 – 15.40
A kurzus kezdete:2021. szeptember 22.

OVI-MUZSIKA Óvoda / Magyar anyanyelvi oktatás

3-6 éves korú gyermekeknek

Szerda: 16 -17.30 óra

A tanfolyam ára: 60 € / félév
A kurzus kezdete:2021. szeptember 15.

Hupple terápia

Speciális balanszterápia kisgyerekeknek
Péntek 14.30-15.15 óra
A tanfolyam ára: 35 € / alkalom
A kurzus kezdete:2021. szeptember 17.

Tanulási képességek játékos fejlesztése

Csoportos motorikus és tanulási képességfejlesztés 3-8 éves korú gyermekeknek

Hétfő 15.-15.45

A tanfolyam díjtalan, de regisztrációhoz kötött.

A tanfolyam kezdete: 2021. szeptember 20.

Logopédia

Egyéni logopédiai fejlesztés
Hétfőnként egyéni időpont egyeztetés alapján
A tanfolyam ára: 35 € / alkalom
A kurzus kezdete:2021. szeptember 13.

 

Logopédusunk, gyógypedagógusunk Farkas Dóra egyéni komplex logopédiai fejlesztési területei óvodások és iskolások számára: 

Artikulációs felmérés 

Lehetőség van csak artikulációs vizsgálatra, ill. csak nyelvlökéses nyelés felmérésre, melyek 30 percesek. Az eredményről, javaslatokról szóbeli tájékoztatás történik a szülővel, itt megbeszéljük a logopédiai terápia szükségességét is.  

Gyógypedagógiai-logopédiai vizsgálat,  

mely életkortól, teljesítménytől függően 45-90 perces is lehet. A magyar anyanyelvű vizsgálat során a részképességek mellett, az olvasás-, írás-, számolási készségek, a figyelem, emlékezet, a feladattartás képességének feltérképezése történik meg. A nyelvi készség vizsgálata kiterjed a szókincs, a nyelvi rendszer kidolgozottsága, a beszéd formai sajátosságai, a kifejező beszéd, beszédértés megfigyelésére is. Artikuláció és nyelvlökéses nyelés vizsgálatát is tartalmazza. A vizsgálat eredményéről a szülőknek szóló javaslatokkal egészítem ki és szakvéleményben rögzítem. Ebben megjelölöm a fejlesztendő területeket, meghatározom a fejlesztés optimális mértékét, kiemelem az erősségeket, amelyekre támaszkodva a hiányosságok pótolhatók. A szülők tanácsot kapnak az otthoni gyakorlásokhoz. 

Artikulációs hibák (pöszeség (pl. susogók, sziszegők, „R” hang) javítása 

Beszédészlelés, -értés fejlesztése, 

Megkésett beszédfejlődés, beszédindítás megsegítése,

Nyelvlökéses nyelés korrekciója (Helytelen nyelés során a nyelv előre nyomja a fogakat, ezzel maradandó fogazati elváltozásokat okozva. Érdemes már a fogszabályzás előtt elkezdeni a logopédiai terápiát.) 

 

Tandíj: 35€/30 perc/gyermek

 

 

Ügyfélfogadás:

Személyes tanácsadás és szintfelmérés az ügyfélfogadási időn kívül is, e-mailben történt időpont egyeztetés után.

CÍM: 1020 Wien, Hollandstr. 4

TELEFON: 01/ 212 55 14

E-MAIL: office@ungarischlernen.at

WEB: www.ungarischlernen.at