Sprachenlernen ohne grenzen
Menu

 

Jelentkezési lap

 

Magyar anyanyelvi oktatás

 

A magyar anyanyelvű diákok magyar nyelvi és honismereti oktatása elsőtől tizedik osztályig hétfő délutánonként zajlik.

 

Az órákon a diákok a magyar nyelv alapjaival ismerkedhetnek meg, megtanulják az ABC-t és a fontosabb nyelvtani szabályokat is. Mindezt rendkívül változatosan sajátíthatják el, a pedagógusok nem csak a tananyag száraz, tárgyilagos leadására törekszenek, hanem nagy hangsúlyt fektetnek a játékra, játékos tanulásra és a testmozgásra is.

 

Pedagógusaink szeretettel várják a gyerekeket.

 

 

2019/20  I. félév

Szemeszterkezdés: 2019. szeptember 16. 16.00 óra

 

Anyanyelvi órák - Iskolaelőkészítő és 1-12.osztály

 

Hétfő 16.00-17.30  (iskolaelők. és 1-7.oszt.)

         17.30-19.00  (8-9. oszt.)

 

Írás-olvasás tanítása anyanyelvű gyerekeknek

 

Hétfő             15.00-16.00    2019.09.23-tól 

 

Csiribiri – énekes, mozgásos foglalkozás piciknek (1-5 éveseknek)


Kedd              16.00-16.45    2019.09.17-től

 

 

Óvodai foglalkozás


Szerda            16.00-17.30   2019.09.18-tól

 

Aranyszóló Pintyőke - drámapedagógia és színjátszó kör (5éves kortól)

 

Kéthetente

pénteken 3TE    16.45-19.00   2019.09.27-től

(szept.27., okt.18.25., nov.8.29., dec.13.20., jan.17.31.)

 

Néptánc

 

Csütörtök.       16.00-17.30.  2019.09.19-től

 

Csicsergő- Kodály-módszer alapú zenei előkészítő (4-5 éves kortól)

 

Kedd              16.15-17.00   2019.10.01-től

Tandíj: 10€/félév/gyermek (regisztrációs díj)

 

Logopédia 

 

Logopédusunk, gyógypedagógusunk Hegedüs Csilla egyéni komplex logopédiai fejlesztési területei óvodások és iskolások számára: 

- Artikulációs felmérés 

Lehetőség van csak artikulációs vizsgálatra, ill. csak nyelvlökéses nyelés felmérésre, melyek 45 percesek. Az eredményről, javaslatokról szóbeli tájékoztatás történik a szülővel, itt megbeszéljük a logopédiai terápia szükségességét is.  

- Gyógypedagógiai-logopédiai vizsgálat,  

mely életkortól, teljesítménytől függően 45-90 perces is lehet. A magyar anyanyelvű vizsgálat során a részképességek mellett, az olvasás-, írás-, számolási készségek, a figyelem, emlékezet, a feladattartás képességének feltérképezése történik meg. A nyelvi készség vizsgálata kiterjed a szókincs, a nyelvi rendszer kidolgozottsága, a beszéd formai sajátosságai, a kifejező beszéd, beszédértés megfigyelésére is. Artikuláció és nyelvlökéses nyelés vizsgálatát is tartalmazza. A vizsgálat eredményéről a szülőknek szóló javaslatokkal egészítem ki és szakvéleményben rögzítem. Ebben megjelölöm a fejlesztendő területeket, meghatározom a fejlesztés optimális mértékét, kiemelem az erősségeket, amelyekre támaszkodva a hiányosságok pótolhatók. A szülők tanácsot kapnak az otthoni gyakorlásokhoz. 

- Artikulációs hibák (pöszeség (pl. susogók, sziszegők, „R” hang) javítása 

- Beszédészlelés, -értés fejlesztése, 

- Megkésett beszédfejlődés, beszédindítás megsegítése,

- Nyelvlökéses nyelés korrekciója (Helytelen nyelés során a nyelv előre nyomja a fogakat, ezzel maradandó fogazati elváltozásokat okozva. Érdemes már a fogszabályzás előtt elkezdeni a logopédiai terápiát.) 

 

Tandíj: 35€/45 perc/gyermek

 

Huple 

 

Speciális balanszterápia

Tandíj: 35€/45 perc/gyermek

 

CÉLUNK:

 

Diákjaink értsék és szeressék anyanyelvüket, ismerjék a magyar irodalmat, olyan szóbeli és írásbeli nyelvi kompetenciára tegyenek szert, ami képessé teszi őket, a magyar nyelvet felnőtt korukban a munkájuk során is használni. Segítséget nyújtunk azoknak a gyerekeknek is, akik később Magyarországon folytatják tanulmányaikat, és ehhez ott osztályozó vizsgákat kell tenniük.