Sprachenlernen ohne grenzen
Menu

Magyar anyanyelvi oktatás, Honismeret

 

2003 szeptembere óta a Bécsi Magyar Iskolaegyesület szervezésében működik a magyar anyanyelvű gyermekek anyanyelvi oktatása. Ezt megelőzően a Bécsi Magyar Nagykövetség adott helyet az anyanyelvi oktatásnak, a tanárok önkéntes alapon vállalták a magyar gyerekek képzését. Ez sokban meghatározta az Iskolaegyesületben folyó anyanyelvi oktatásnak a minőségét, hiszen olyan elhivatott tanárokkal dolgozhattak a kezdetektől fogva, akik szakmai tudása, lelkesedése és odaadása a mai napig rendkívüli minőségű oktatást biztosít a gyerekek számára. Mivel 2003-tól az Iskolaegyesület idegennyelv oktatásból származó bevételeinek köszönhetően, az anyanyelvi oktatást is finanszírozni tudta, a tanárok végre tiszteletdíjat kaptak a munkájukért, egyre több osztályt tudtak meghirdetni: az anyanyelvi oktatás hirtelen gyors növekedésnek indult.

 

Az új tanárok kiválasztására rendkívül nagy hangsúlyt fektettek, hogy az anyanyelvi oktatás színvonalát meg tudják tartani, illetve növelni tudják; kizárólag magyar tanári és / vagy tanítói diplomával, tanítási tapasztalattal, legalább C1-es (akkor felsőfokú) német nyelvtudással rendelkező új kollégák csatlakozhattak a csapathoz. Ez utóbbit azért tartották fontosnak, hogy a tanárok egyben a többnyelvűség terén is példaképek legyenek a gyerekeknek; hiszen az egész oktatás központjában az élő kétnyelvűség biztosítása áll.

Bécsben csak a Bécsi Magyar Iskolaegyesületben nyílik lehetőség arra, hogy minden gyermek a saját évfolyamának megfelelő külön-külön osztályban vegyen részt a magyar anyanyelvi oktatásban, biztosítva ezzel a tökéletes felkészülés lehetőségét az érettségire magyar nyelvből. Ez kiválóan működött egészen addig míg Ausztriában be nem vezették a központi érettségit. Innentől kezdve csak az érettségizhet magyarból, aki a Bildungsdirektion által Bécs egyik gimnáziumában szervezett heti 2 órás magyar oktatáson vesz részt, de sajnálatos módon itt a tananyag magyar, mint idegen nyelv.

A tankönyvek kiválasztásánál is az anyanyelvi oktatás minősége áll a központban. A Mozaik Kiadó és az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet tankönyveiből tanítanak azokban az osztályokban, ahol az anyanyelvi beszédkészség ezt megengedi. Olyan osztályokban, ahol a magyar nyelvtudás nem olyan magas színvonalú, ott a Balassi Füzetek köré építik fel a tanítást. Ha a gyerekek magyar származásnyelvi kompetenciái ezt sem teszik lehetővé, ott magyar mint idegennyelv tananyagokkal dolgoznak.

2009-től magyar-német kétnyelvű napközit is kínál az egyesület. Azokkal a 6-16 éves magyar anyanyelvű diákokkal, akiknek segítségre van szükségük a házi feladat megírásában vagy bizonyos tantárgyakból korrepetálást szeretnének, vagy segítségre van szükségük a német mint idegennyelv tanulásban, a napköziben foglalkoznak hétköznap délutánonként. Minden gyerek egyéni, speciális igényeinek megfelelő figyelmet kap. A napközi programja: házifeladatok megoldása, magyar nyelvi képzés és anyanyelvi oktatás, német nyelvi felzárkóztatás, magyar népzene és néptánc oktatás, magyar történelem és földrajz oktatás, kirándulások, zenei nevelés Kodály módszerrel, angol nyelvoktatás és korrepetálás; igény szerint.

 

Szemeszterkezdés: 2024. március 4.