Sprachenlernen ohne grenzen
Menu

NYELVOKTATÁS A MAGYAR ISKOLAEGYESÜLETBEN

 

A Bécsi Magyar Iskolaegyesület 2000 szeptembere óta önállóan müködteti a Bécsi Magyar Nyelviskolát, ami három nyelven, magyar, német és angol, tíz szinten kínál tanfolyamokat a nyelvtanulóknak.

A nyelvoktatás legnagyobb részét a magyar, mint idegennyelv oktatás teszi ki; a kezdöktöl a már szinte tökéletes nyelvudással rendelkezökig, mindenki megtalálja a számár legmegfelelöbb tanfolyamot. A hagyományos nyelvórákat speciális tanfolyamokkal egészítjük ki, diákjaink igényeinek megfelelöen. Több szinten kínálunk magyar nyelvtanfolyamokat nyugdíjasoknak, akik tanulási igényei másfajta segítséget igénylenek, mint a fiatalabb generációké. Ezenkívül kínálunk természetesen magyar üzleti nyelv tanfolyamokat is. Különös és egész Ausztriában egyedülálló tanfolyamokat kínálunk magyar anyanyelvü felnött tanítványinknak, kiknek nem volt lehetöségük a magyart iskolai keretek között tanulni. Az ö hiányosságaikat a helyesírás,az olvasás és a szókincsbövítés terén, a Magyar Iskolaegyesület által kifejlesztett speciális tantervek alapján pótoljuk. Szintén ezen célcsoport számára kínálunk magyar irodalom és müvészet órákat is.

A nyelviskola német és angol nyelvtanfolyamokat is kínál magyar anyanyelvü diákok számára elösegítve ezzel az effektívebbnyelvtanulás és megkönnyítve ezzel a szociális beilleszkedést Ausztriában. Ezen tanfolyamok tanárai mind beszélnek magyarul is, segítséget nyújtva ezzel, esetleges nyelvi, nyelvtani nehézségek leküzdésében. Természetesen lehetöséget biztosítunk nyelvvizsgára való felkészülésre is.

A Bécsi Magyar Iskolaegyesület 2002 óta az ECL, (EUROPIAN CONSORTIUM FOR THE CERTIFICATE OF ATTAINMENT IN MODERN LANGUAGES) nyelvvizsgák osztrák nemzeti nyelvvizsgaközpontja. A Közös Európai Referenciakeret 4 szintjén (A2, B1, B2, C1) lehet akkreditált nyelvvizsgákat letenni magyar, német és angol nyelvböl.