Sprachenlernen ohne grenzen
Menu

Adatvédelem

 

A felhasználók nagyobb biztonsága és az adatok szabad áramlásának biztosítása érdekében az Európai Unió kiadta a 2018.05.25-én hatályba lépő általános adatvédelmi rendeletet, amely egységesen szabályozza a személyes adatok magánvállalatok és közhivatalok által történő feldolgozását.

Az adatok kezelésével összefüggésben az Ungarischer Schulverein mint adatkezelő, tájékoztatja az érintetteket mind a www.ungarischlernen.at weboldalon, mind a kitöltendő jelentkezési lapokon, s emailben az általa kezelt személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.
Jelentkezőink a hozzájárulást az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adják meg. A Honlapon lévő információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges, Google Analytics, valamint Google Remarketing programot nem használunk.

Adatkezelésünk célja: a jelentkezők számára konkrét tanfolyami ajánlat, valamint a kapcsolattartás biztosítása. A felhasználó által megadott adatok elengedhetetlenül szükségesek az azonosításhoz, a kapcsolatfelvételhez. A kezelt adatok köre: teljes név, e-mailcím, lakcím, telefonszám, gyermekek esetében a születési dátum. A megadott személyes adatokat nem ellenőrizzük, azok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

Az adatokat elsődlegesen az Ungarischer Schulverein belső munkatársai jogosultak megismerni, azokat nem tesszük közzé, vagy illetéktelen harmadik személyek részére hozzáférhetővé és csak a korábbiakban meghatározott célokra használjuk fel.
Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, az elszámolás rendezése körében adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, könyvelő) vehetünk igénybe tevékenységünk során. Az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem tartozunk felelősséggel.

Jelentkezőink bármikor jogosultak tájékoztatást kérni az általunk kezelt és rájuk vonatkozó személyes adatokról, továbbá a regisztráció során megadott adatokat bármikor módosíthatják, de a változásról értesíteniük kell az iskolát.
Kérésérükre tájékoztatást adunk a rájuk vonatkozó és általunk kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról és időtartamáról. Az adatokat harmadik fél számára nem adjuk ki.

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy adatkezelésünk megfelel az uniós szabályzatban és a hatályosjogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A tanfolyam résztvevőinek vagy gondviselőinek minden személyes adatát bizalmasan kezeljük. Mivel az adatokat elektronikusan tároljuk és dolgozzuk fel, a személyes adatokat - kivéve törvényi kötelezettség teljesítése esetén - harmadik félnek nem adjuk át és kizárólag belső célokra használjuk.

 

A tárolt adatokat információk továbbítására használjuk, ebbe e-mailek és hírlevél küldés is beletartozik a megadott e-mail címekre. Ha a tanfolyam résztvevője ebbe nem egyezik bele, az ungarischer.schulverein@gmail.com  címen e-mailben szíveskedjen jelezni.

 

Az Iskolaegyesület helyiségeiben hang-, film- és fotófelvételek készülhetnek, amiket nyilvánosságra hozhatunk.  A tanfolyam résztvevői vagy gondviselői hozzájárulnak, hogy a róluk a kurzuslátogatásukkal összefüggően készített felvételek kártérítési igény, időbeli vagy térbeli korlátozás nélkül felhasználhatók.