Sprachenlernen ohne grenzen
Menu

Jelentkezési lap/Anmeldung

Tanfolyam neve / kódja /Name / Code des Kurses:
Jelentkező neve/Name:
Lakcím/Adresse:
E-mail:
Telefon:

Gyermek jelentkezése esetén további kitöltendő adatok/Weitere benötigten Daten bei Kinderkursen:

A szülő/gondviselő neve/Name der Eltern:
A gyermek születési dátuma/Geburtsdatum des Kindes:
A gyermek állampolgársága/Nationalität des Kindes:

Az adatok megadásával és az aláírásával hozzájárul az ügyfél személyes adatainak a törvény által előírt időtartam alatti tárolásához és felhasználásához.

Mit der Übermittlung der Daten und mit der Unterschrift willigen die Kunden ein, dass personenbezogene Daten für die Dauer der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht gespeichert und verwendet werden dürfen.

A részvételi díjat szíveskedjen az alábbi számlára utalni:

Die Teilnahmegebühr ist an folgendes Konto zu überweisen:

 

UNGARISCHER SCHULVEREIN

Raiffeisen Landesbank

IBAN: AT63 3200 0000 0019 1494 BIC: RLNWATWW
Közlemény: Választott tanfolyam neve / kódja

Zahlungsreferenz: Name / Code des Kurses:

A nyelvi kurzusok részvételi- és visszafizetési feltételei:

4-nél kevesebb jelentkező esetén rövidített kurzust tudunk tartani, amennyiben ezzel minden jelentkező egyetért. A tanfolyam teljes díját legkésőbb a kurzus kezdetéig be kell fizetni és a tanfolyamot egy féléven belül teljesíteni kell. Ha a kurzus nem indul el, a beérkezett részvételi díjat visszafizetjük. A tanfolyam teljes díját legkésőbb 14 nappal a kurzus kezdés előtti lemondás esetén fizetjük vissza, az ezen túli visszamondás esetén 50 % sztornó díjat számítunk fel. A kurzus megkezdése után sem a részvétel lemondására, sem a tandíj visszafizetésére nincs lehetőség. A fenti részvételi és lemondási feltételekkel egyetértek.
 

Teilnahme- und Stornobedingungen der Kurse:

Sollte der genannte Kurs nur von weniger als 4 Teilnehmern gebucht werden, wird ein verkürzter Kurs abgehalten, wenn sich alle Teilnehmer für ein Kürzung bereit erklären. Ich nehme zur Kenntnis, dass die volle Kursgebühr vor Kursbeginn zu bezahlen ist und die Kurse innerhalb eines Semesters absolviert werden müssen. Wenn ein Kurs nicht stattfindet, wird die volle Kursgebühr rückerstattet. Beim Absagen durch den Teilnehmer wird bis 14 Tage vor Kursbeginn die volle Kursgebühr rückerstattet, beim Absagen nach diesem Zeitpunkt wird eine Stornogebühr von 50% der Kursgebühr zurückbehalten. Ab dem ersten Kurstermin ist ein Rücktritt von dieser Vereinbarung nicht mehr möglich und der volle Kursbetrag ist in jedem Fall fällig. Ich bin mit den Teilnahme- und Stornobedingungen einverstanden.

 

A tanfolyamokon és rendezvényeken fotó és videófelvételek készülnek. A tanfolyamokon és rendezvényen való részvétellel elfogadom ezen felvételek sajtó és dokumentációs célokra történő felhasználását.

 

Während der Kurse und Veranstaltungen werden Fotos und Filmaufnahmen gemacht. Mit der Teilnahme an den Kursen und Veranstaltungen stimme ich der Verwendung dieser Aufnahmen für Presse und Dokumentationszwecke zu.